ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe i opracowywanie wyników tych pomiarów

- wykonywanie map do celów projektowych; w postaci analogowej lub numerycznej,
- sporządzanie mapy zasadniczej i sytuacyjno – wysokościowej w postaci numerycznej lub analogowej,
- opracowanie numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu.

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, oraz geodezyjna obsługa inwestycji

- tyczenie budynków i budowli,
- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli,
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu,
- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne sieci infrastruktury technicznej i technicznego uzbrojenia terenu.

Opracowania geodezyjne związane z nieruchomościami, oraz ewidencja gruntów

- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenia nieruchomości,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
- wznawianie znaków granicznych,
- okazanie granic,
- prace związane z modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Projektowanie, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych

- szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej,
- pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej.

Prace związane z gleboznawcza klasyfikacja gruntów

- prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, wykonywane na wniosek właściciela,
- prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów wykonywane z urzędu.

Opracowania materiałów źródłowych

- geodezyjne opracowanie projektów,
- transformacja i kalibracja rastrów.

Dostosowanie map numerycznych i analogowych do konkretnych potrzeb klienta

Wszelkie prace geodezyjne według zapotrzebowania klienta

USŁUGI GEODEZYJNE

dla pojedynczych zleceń świadczymy głównie na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i oleckiego

Dla większych opracowań - cała Polska

ZAPRASZAMY

© 2014 PBG Podlaskie Biuro Geodezyjne
DESIGN BY ONAVI